Apel do premiera Morawieckiego…

Szanowni Państwo,
Działania na rzecz utrzymania 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego wymaga wsparcia i jedności całego środowiska OPP, a tym także Państwa organizacji!
Wprowadzane przez rząd zmiany podatkowe spowodują znaczny spadek wpływów OPP z tytułu 1% podatku w przyszłym roku. Ministerstwo Finansów zaproponowało mechanizm rekompensaty, ale jest on tak skonstruowany, by o sposobie rozdysponowania środków decydował Minister Finansów przy współpracy z Przewodniczącym Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego.
Organizacje, które w roku 2021 pozyskały najwięcej środków z 1% podatku, wystosowały do premiera RP Mateusza Morawieckiego list otwarty, w którym apelują o lepsze, a przede wszystkim niezależne od polityków rozwiązanie – podniesienie wysokości „odpisu” dla OPP do poziomu 1,5% podatku.

List ten dzisiaj podpisują także inne organizacje pozarządowe.
BARDZO PROSIMY O WSPARCIE I ZŁOŻENIE PODPISU POD TYM APELEM!
Możemy w ten sposób pokazać, że przeciw uznaniowemu modelowi protestuje całe środowisko OPP. Pokażmy jedność i solidarność!List otwarty największych organizacji pożytku publicznego do premiera Mateusza Morawieckiego
Link do podpisu pod list – list poniżej:
https://publicystyka.ngo.pl/zbieramy-podpisy-pod-listem-otwartym-najwiekszych-opp-do-premiera-mateusza-morawieckiego?smclient=9861924b-e332-11ec-bb48-18cf24ce389f&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=list-do-opp

Szanowny Panie Premierze,
reprezentujemy grono organizacji pożytku publicznego, które w roku 2021 cieszyły się największym zaufaniem polskich podatników przekazujących 1% swojego podatku dochodowego. Dzięki środkom przekazanym naszym organizacjom, mogliśmy realizować wiele celów pożytku publicznego, w tym także indywidualnie pomagać najbardziej potrzebującym – osobom z niepełnosprawnościami, osobom ciężko i przewlekle chorym, tak dorosłym jak i dzieciom, osobom w najtrudniejszej sytuacji życiowej, osobom wykluczonym czy żyjącym poniżej granicy ubóstwa. Tylko w przypadku naszych organizacji mówimy o blisko 100 tysiącach osób w całej Polsce, w których imieniu zwracamy się do Pana z niniejszym apelem.
Jako organizacje świadome ogromnego znaczenia naszej działalności dla dziesiątek tysięcy osób i rodzin w Polsce, zwracamy się do Pana Premiera z prośbą o ponowne rozważenie proponowanych zmian w prawie dotyczących rekompensaty z tytułu ubytku 1% podatku dla OPP w roku 2023 i w latach kolejnych.
Doceniając fakt znaczącej obniżki podatków, a także chęć zrekompensowania organizacjom pożytku publicznego znaczącego ubytku wpływów z tytułu 1%, zauważyć musimy, iż proponowany system określenia oraz rozdziału tej rekompensaty jest obarczony licznymi niedoskonałościami. Największym problemem jest fakt odebrania decyzji o rozdziale środków podatnikom, których zastąpić w tej mierze mają politycy – minister właściwy ds. finansów oraz przewodniczący Komitetu ds. Pożytku Publicznego.
Panie Premierze, prosimy Pana o możliwość zamiany wprowadzanych w projekcie ustawy regulacji na dużo prostsze i budzące mniej kontrowersji podniesienie odpisu dla OPP z poziomu 1% podatku do poziomu 1,5% podatku.
Takie rozwiązanie ma szereg zalet, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę:
– Mechanizm byłby w pełni niezależny od polityków, co jest zgodne z ideą z jaką tworzono mechanizm 1% podatku,- Rozdzielenie odpisu na OPP byłoby oparte na decyzjach podatników, tak jak ma to miejsce teraz,- Rozdzielenie odpisu na OPP przekładałoby się również na cele szczegółowe i wsparcie konkretnych zadań realizowanych przez organizacje czy konkretnych podopiecznych, co także będzie decyzją podatnika i co da poczucie bezpieczeństwa podopiecznym naszych organizacji, Będzie to rozwiązanie przyszłościowe, mające na względzie rozwój OPP,- Rozwiązanie takie będzie równe i takie samo dla każdej organizacji, nie będzie prowadziło do zarzutów o stronniczość czy faworyzowanie jakiejkolwiek z nich. Będzie to rozwiązanie czyste, proste, klarowne, czytelne, apolityczne i nie będzie budziło niejasności,- Rozwiązanie to, w przeciwieństwie do proponowanego mechanizmu, nie wymaga nowych i dodatkowych nakładów finansowych,- Rozwiązanie to jest znane organizacjom od lat i daje się w pewnym sensie przewidzieć, co jest bardzo istotne chociażby przy planowaniu budżetów i działań finansowanych ze środków zebranych poprzez odpis podatkowy dla OPP.
W imieniu wszystkich naszych organizacji, z myślą o realizowanych przez nas zadaniach publicznych, a także mając na względzie dobro naszych podopiecznych – prosimy raz jeszcze o rozważenie tej propozycji. Jednocześnie deklarujemy, że bardzo chętnie spotkamy się z Panem Premierem, jeśli pomogłoby to w nawiązaniu dialogu i omówieniu wszystkich wątpliwości związanych z proponowanymi przepisami.
Składam podpis! (https://publicystyka.ngo.pl/zbieramy-podpisy-pod-listem-otwartym-najwiekszych-opp-do-premiera-mateusza-morawieckiego?smclient=9861924b-e332-11ec-bb48-18cf24ce389f&utm_source=salesmanago&utm_medium=email&utm_campaign=list-do-oppFundacja

Z poważaniem,
Anna Gryżewska
Dyrektor biura Rady Głównej PTSR
Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
tel. 22 241 39 86

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *