Urszula Dudko

Weryfikacja dostępności do świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej

Rzecznik Praw Pacjenta sprawdza funkcjonowanie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ich dostępność dla pacjentów

Są już pierwsze efekty wspólnych działań Rzecznika Praw Pacjenta i NFZ dotyczących weryfikacji dostępności do świadczeń zdrowotnych w placówkach ochrony zdrowia. Po tygodniu od rozpoczęcia czynności sprawdzających Rzecznik stwierdził nieprawidłowości w części przychodni POZ w województwie mazowieckim. Bartłomiej Chmielowiec zdecydował o weryfikacji licznych sygnałów, jakie wpływają od pacjentów. Wiele z nich dotyczy problemów, związanych z funkcjonowaniem przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

W ostatnich miesiącach Rzecznik Praw Pacjenta odnotował znaczący wzrost zgłoszeń, dotyczących braku dostępu do świadczeń zdrowotnych w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Rzecznik Praw Pacjenta weryfikuje sygnały napływające od pacjentów.

W ostatnim tygodniu pracownicy Biura Rzecznika Praw Pacjenta dokonali weryfikacji 24 przychodni podstawowej opieki zdrowotnej w powiecie grodziskim województwa mazowieckiego. Celem weryfikacji było sprawdzenie, czy na terenie powiatu występują problemy z:

·         zarejestrowaniem się do lekarza za pośrednictwem telefonu;

·         zarejestrowaniem się do lekarza osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej;

·         uzyskaniem wizyty osobistej;

·         dostępnością do leków – wizyty recepturowe;

·         wizytami domowymi.

Działania prowadzone przez Rzecznika wykazały, że w 79% sprawdzanych placówek nie można zarejestrować się osobiście do lekarza (brak możliwości wejścia do przychodni), do 12% placówek nie można się dodzwonić a z 8% kontakt jest utrudniony. W13% placówek, pomimo kontaktu telefonicznego, nie było możliwości uzyskania świadczenia zdrowotnego, zarówno w dniu zgłoszenia jak i kolejnych dniach. W przychodniach, w których wystąpiły nieprawidłowości Rzecznik skieruje wystąpienie o podjęcie działań naprawczych. W przypadku braku ich realizacji zostaną podjęte stosowne kroki, zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zarządzeniami Narodowego Funduszu Zdrowia – przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny zapewnić dostępność do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 8.00 a 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadczeniodawcy.

Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta, jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Pozdrawiam,

Małgorzata Duda

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46; 01-171 Warszawa

tel. (22) 532 82 17

kom. 784 688 403

www.gov.pl/rpp

NFZ. Środy z profilaktyką – Depresja i zdrowie psychiczne

Dzień dobry,

tematem jutrzejszej Środy z profilaktyką będzie Depresja i zdrowie psychiczne. W załączniku przesyłam broszurę, a poniżej przekierowanie do notatki na naszej stronie.

                7.10.2020 r. – Depresja i zdrowie psychiczne.

Zapraszamy również do obejrzenia filmiku na kanale Akademia NFZ na youtubie.

                      Środa z profilaktyką – filmy

ŚRODY Z PROFILAKTYKĄ – 23.09.2020 r. – Alzheimer i choroby mózgu

Dzień dobry,

tematem jutrzejszej Środy z profilaktyką  będzie  Alzheimer i choroby mózgu. W załączniku przesyłam broszurę, a poniżej przekierowanie do notki na naszej stronie.

                 23.09.2020 r. – Alzheimer i choroby mózgu.  

Zapraszamy również do obejrzenia filmiku na kanale Akademia NFZ na youtubie.

                   Środa z profilaktyką – filmy

Pozdrawiam serdecznie,

Daria Cieśluk

Młodszy Spec.

Rzecznik Prasowy NFZ

30-lecie działalności PTSR

Szanowni Państwo,
Zbliżają się obchody 30-lecia PTSR. Oficjalna ceremonia odbędzie się już niebawem, wraz z tegoroczną Abilimpiadą, ale działania związane z naszym jubileuszem prowadzone będą również on-line.
PTSR przygotowało materiały dotyczące historii i działań naszej organizacji, a także zmian w leczeniu SM. Będą one pojawiać się od 7 do 13 września w Aktualnościach na stronie  www.ptsr.org.pl oraz na Fanpage PTSR na Facebooku. Przesyłam Państwu do wglądu agendę obchodów na stronie www/Facebooku.
Serdecznie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w obchodach – to ważne byśmy głośno mówili o sukcesach organizacji i o tym, jak skutecznie pomagamy osobom z SM.

NFZ – ŚRODY Z PROFILAKTYKĄ

Dzień dobry,

tematem jutrzejszej Środy z profilaktyką  będzie Higiena w profilaktyce zakażeń WZW A. W załączniku przesyłam broszurę, a poniżej przekierowanie do notek na naszej stronie.

                29.07.2020 r. – Hiegiena w profilaktyce zakażeń WZW A

Zapraszamy również do obejrzenia filmiku na kanale Akademia NFZ na youtubie.

                      Środa z profilaktyką – filmy

cid:image005.png@01D6641F.1B5ECDD0

Daria Cieśluk

Młodszy Spec.

Rzecznik Prasowy

cid:image001.png@01D64444.6186D6E0

Warmińsko- Mazurski

Oddział Wojewódzki w Olsztynie

Tel. 89 678 75 47

ABILIMPIADA 2020

Dzień Dobry,

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na tegoroczną Abilimpiadę, która odbędzie się w dniach 11.09-13.09.2020 w Ośrodku Rehabilitacyjnym POLANIKA w Kompleksie Świętokrzyska Polana koło Kielc. W tym roku uczestnicy zmierzą się w 5 konkurencjach: decoupage, robótki na drutach/szydełkowanie, sudoku, warcaby, konkurencja open.Dodatkowo odbędą się warsztaty fotograficzne dla wszystkich chętnych. Jak co roku uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

W załączeniu przesyłam podstawowe informacje, kartę zgłoszeniową, regulamin, opis i harmonogram konkurencji. Warto, by uczestnicy się z nimi zapoznali. Proszę także o zwrócenie uwagi na informację (zawartą w opisie konkurencji) jakie materiały zapewniamy uczestnikom, a jakie muszą przywieźć ze sobą.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydrukowanie ogłoszenia o Abilimpiadzie i umieszczenie go na tablicach informacyjnych w biurach Oddziałów (Abilimpiada-plakat A4), a także przekazanie informacji swoim członkom mailowo lub telefonicznie. 

Pierwszym etapem rekrutacji będzie wypełnienie i dostarczenie przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego do projektu drogą pocztową lub e-mailową do najbliższego Oddziału PTSR, bądź bezpośrednio do biur Oddziałów PTSR. Do formularza załączyć należy również aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź aktualne orzeczenie równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

Każdy Oddział PTSR może zgłosić na Abilimpiadę dwoje uczestników. Oddział może zgłosić więcej niż dwoje regulaminowych uczestników, jednakże będą oni umieszczeni na liście rezerwowej. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 sierpnia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu, j.kalisiak@ptsr.org.pl,  tel. 535 533 238.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Kalisiak

Specjalistka ds. projektów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2 A, 00-160 Warszawa

(22) 241 39 86, +48 535 533 238

www.ptsr.org.pl

NFZ. Środy z profilaktyką – ZDROWIE W TELEFONIE

Dzień dobry,tematem jutrzejszej Środy z profilaktyką  będzie Zdrowie w telefonie. W załączniku przesyłam broszurę, a poniżej przekierowanie do notki na naszej stronie.

15.07.2020 r. – Zdrowie w telefonie  Zapraszamy również do obejrzenia filmiku na kanale Akademia NFZ na youtubie.

Środa z profilaktyką – filmy

 Pozdrawiam serdecznie, Daria CieślukMłodszy Spec.Rzecznik Prasowy

Warmińsko- MazurskiOddział Wojewódzki w OlsztynieTel. 89 678 75 47

ABILIMPIADA 2020

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa na tegoroczną Abilimpiadę, która odbędzie się w dniach 11.09-13.09.2020 w Ośrodku Rehabilitacyjnym POLANIKA w Kompleksie Świętokrzyska Polana koło Kielc. W tym roku uczestnicy zmierzą się w 5 konkurencjach: decoupage, robótki na drutach/szydełkowanie, sudoku, warcaby, konkurencja open. Dodatkowo odbędą się warsztaty fotograficzne dla wszystkich chętnych. Jak co roku uczestnikom zapewniamy zakwaterowanie, wyżywienie i zwrot kosztów podróży.

W załączeniu przesyłam podstawowe informacje, kartę zgłoszeniową, regulamin, opis i harmonogram konkurencji. Warto, by uczestnicy się z nimi zapoznali. Proszę także o zwrócenie uwagi na informację (zawartą w opisie konkurencji) jakie materiały zapewniamy uczestnikom, a jakie muszą przywieźć ze sobą.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wydrukowanie ogłoszenia o Abilimpiadzie i umieszczenie go na tablicach informacyjnych w biurach Oddziałów (Abilimpiada-plakat A4), a także przekazanie informacji swoim członkom mailowo lub telefonicznie. 

Pierwszym etapem rekrutacji będzie wypełnienie i dostarczenie przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego do projektu drogą pocztową lub e-mailową do najbliższego Oddziału PTSR, bądź bezpośrednio do biur Oddziałów PTSR. Do formularza załączyć należy również aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, bądź aktualne orzeczenie równoważnego (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS).

Każdy Oddział PTSR może zgłosić na Abilimpiadę dwoje uczestników. Oddział może zgłosić więcej niż dwoje regulaminowych uczestników, jednakże będą oni umieszczeni na liście rezerwowej. O zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmujemy do 11 sierpnia.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszam do kontaktu, j.kalisiak@ptsr.org.pl,  tel. 535 533 238.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Kalisiak

Specjalistka ds. projektów

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2 A, 00-160 Warszawa

(22) 241 39 86, +48 535 533 238

www.ptsr.org.pl

„Dyskusje o Udarze – Forum Ekspertów”

Pobierz
         grafikę, aby zobaczyć treść
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W LIVE STREAMINGU„Dyskusje o Udarze – Forum Ekspertów”20.06.2020, godz. 09:00 WYKŁADY WYGŁOSZĄ:
Prof. dr hab. n. med. AGNIESZKA SŁOWIK
Prof. dr hab. n. med. KONRAD REJDAK
Prof. dr hab. n. med. TADEUSZ POPIELA 
Dr hab. n. med. ANETTA LASEK-BAL, prof. SUM
Dr hab. n. med. ADAM KOBAYASHI, prof. UTH
Dr n. med. WITOLD TOMALSKI NA KONIEC DEBATA ONLINE + SESJA PYTAŃ 
OD UCZESTNIKÓW!

WIĘCEJ INFORMACJI I REJESTRACJA: 
www.fum.90c.pl

Światowy Dzień SM – 30 czerwca

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) – ogólnopolska organizacja pacjencka działająca na rzecz środowiska osób ze stwardnieniem rozsianym (SM), zaprasza do wspólnego świętowania Światowego Dnia SM, który obchodzony jest 30 maja w 68 krajach na całym świecie.

Stwardnienie rozsiane (SM) to nieuleczalna choroba neurologiczna o podłożu autoimmunologicznym o różnorodnych objawach, która dotyka 50 tysięcy osób w Polsce, a na całym świecie – około 2,5 miliona. Choroba zaczyna się najczęściej między 20. a 40. rokiem życia, kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni.

Światowy Dzień SM daje poczucie wspólnoty osobom z SM oraz całej społeczności zaangażowanej w walkę ze stwardnieniem rozsianym, a także podnosi świadomość społeczną na temat tej choroby.

Tegoroczny temat Światowego Dnia SM „SM. Więzi, kontakty, relacje” podkreśla rolę relacji międzyludzkich, jako elementu radzenia sobie z chorobą i walki z różnymi przeciwnościami. Zachęca do wspólnego podejmowania działań, do wzajemnego wspierania się, do współpracy z różnymi instytucjami i światem nauki, do walki z wykluczeniem. Hasło nabiera szczególnej mocy w dobie panującej epidemii COVID-19, która nie tylko utrudniła dostęp do świadczeń zdrowotnych, ale także zmusiła wiele osób z SM do izolacji, zwiększyła poczucie osamotnienia i nasiliła obawy o przyszłość.

Z okazji obchodów przypinamy pomarańczową wstążeczkę – symbol solidarności z osobami chorującymi na stwardnienie rozsiane! W tym roku zachęcamy również do skorzystania z przygotowanej przez PTSR nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego. W ten sposób, mimo odosobnienia, do którego zmusza nas panująca epidemia, będziemy mogli świętować razem.

Aby dowiedzieć się więcej o obchodach, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej www.sdsm2020.ptsr.org.pl oraz Facebooka Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego.

Dzień Matki

WSZYSTKIM cudownym, kochającym, zmęczonym ale opiekuńczym, zdrowym, czy chorym, ale zawsze gotowym utulić MAMOM – chwili szczęścia każdego dnia 🙂

Pamięci Tadeusza MILEWSKIEGO

Wczoraj wìeczorem (10 maja) odszedł wspaniały Człowiek. Tadeusz Milewski był …zawsze będzie Pierwszym i do wczoraj jedynym od 27. lat Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Od chwili, kiedy Go poznałam w 1993 roku podczas wielomiesięcznych prac nad Statutem Sejmiku zawsze pracowaliśmy razem na rzecz osób o specjalnych potrzebach. Od pierwszych chwil do kilkunastu dni temu, kiedy to umawialiśmy się na majówkę w Jego leśnym domku, troszczyliśmy się o siebie. – Jak się czujesz? – było coraz częściej pierwszym pytaniem.

A przecież był pełnym radości życia Człowiekiem, niestrudzonym społecznikiem, znakomitym lekkoatletą – reprezentantem Polski w biegach na średnich i długich dystansach, a nawet medalistą w rzucie dyskiem paraolimpiady w Toronto.

Kiedy wypadek samochodowy spowodował problemy ze wzrokiem całym sercem zaangażował się w działalność społeczną w ramach Polskiego Związku Niewidomych i w 1975 został dyrektorem okręgu PZN w Olsztynie. Był przewodniczącym stowarzyszenia „Cross”, a także współzałożycielem i dyrektorem jedynego w Polsce Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla niewidomych. Był współtwórcą programu kompleksowej rehabilitacji osób z dysfunkcjami narządu wzroku od najwcześniejszego dzieciństwa do późnej starości. 

To z Jego inicjatywy i wielu działań na rzecz integracji środowisk osób niepełnosprawnych odbywały się coroczne pielgrzymki osób niepełnosprawnych do Sanktuarium w Gietrzwałdzie i Klebarku Wielkim, Festyny Integracyjne Jesteśmy Razem czy ogólnopolskie spotkania środowisk osób niepełnosprawnych Zintegrowani Niepełnosprawni. On rzucił pomysł ufundowania pomnika Papieża Jana Pawła II, który stanął w Sanktuarium w Klebarku Wielkim. Przez wiele lat Sejmik próbował Przywrócić Blask Stadionowi Leśnemu. Wspaniałym przedsięwzięciem byli Olsztyniacy 1945.

Tadeusz umiał rozmawiać ze wszystkimi. Był ceniony przez przedstawicieli władz świeckich i kościelnych, ale trafiał też do prostego człowieka. Mądry, ale i spontaniczny, serdeczny, pełen radości i ciepła był przyjacielem i wzorem społecznika. Za swoje zasługi i osiągnięcia został odznaczony, oprócz regionalnych jak Statuetka św Jakuba, m.in.  Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Odejście Tadeusza to bolesna i niepowetowana strata dla Jego Rodziny, przyjaciół i środowiska osób niepełnosprawnych. Odszedł od nas wyjątkowy Człowiek. Niech na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Żegnaj Przyjacielu…


ZAGROŻENIA COVID-19 u pacjentów z SM (webinar)

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejny webinar na temat zagrożenia Covid-19 u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Tym razem we współpracy z Sekcją SM Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Wśród zaproszonych prelegentów m.in. Profesor Bartosik-Psujek. Data webinaru: 07.05.2020 (czwartek), godz. 18:00. Zachęcamy do uczestnictwa. Link do wydarzenia zostanie Państwu podany wkrótce, natomiast już teraz mogą Państwo o nim informować osoby z SM, które pozostają z Państwem w kontakcie. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, które chcą Państwo zadać ekspertom, prosimy zgłaszać je na adres: koronawirus@ptsr.org.pl

Kierujemy do Państwa również prośbę od PFRON, który prowadzi ogólnopolskie badanie pt. „Problemy osób niepełnosprawnych w zaopatrywaniu się w artykuły pierwszej potrzeby w czasie epidemii”. Celem badania jest uzyskanie wiedzy na temat potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie zaopatrywania się w artykuły pierwszej potrzeby oraz sposobów radzenia sobie w realizacji zakupów. Wyniki badania przyczynią się do określenia możliwych form wsparcia osób z niepełnosprawnościami w zakresie zaopatrzenia w podstawowe artykuły. W badaniu wezmą udział przede wszystkim osoby niepełnosprawne, a także instytucje i organizacje dysponujące wiedzą na tematy objęte badaniem. 
W związku z powyższym w imieniu PFRON zapraszamy Oddziały do udziału w badaniu. Gwarantowana jest pełna anonimowość odpowiedzi. Wyniki badania będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. Wypełnienie ankiety zajmie około 10 minut. Aby rozpocząć wypełnianie ankiety, należy kliknąć na podany niżej link lub skopiować go i wkleić w okienko przeglądarki internetowej. Ankietę można wypełniać do 8 maja 2020 r.
Link do elektronicznej wersji  ankietyDLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCHhttps://ankiety.pfron.org.pl/limesurvey/index.php/44625?lang=pl

Szanowni Państwo,

Mamy już link do najnowszego webinaru, który odbędzie się w najbliższy czwartek (tj. 07.05.2020).

https://sm.streamingkonferencja.pl

Agenda spotkania „Pacjent z SM w centrum uwagi podczas epidemii Covid-19”:

18:00 – 18:05 Słowo wstępne

18:05 – 18:25 Problemy administracyjne dla pacjenta i lekarza. Jak się odnaleźć?

Prof. dr hab. n. med. Alina Kułakowska

18:25 – 18:45 Bezpieczeństwo terapii SM w dobie pandemii SARS-CoV-2

Prof. dr hab. n. med. Halina Bartosik-Psujek

18:45 – 19:05 Jak sobie radzić ze stresem?

Dr n. med. Sławomir Murawiec

19:05 – 19:45 SESJA PYTAŃ I ODPOWIEDZI (Q&A)

Zachęcamy do wcześniejszego wysyłania pytań na adres: koronawirus@ptsr.org.pl

Zapraszamy do uczestnictwa i prosimy o przekazanie informacji Państw członkom.

Pozdrawiam serdecznie,

Dominika Czarnota-Szałkowska Rada Główna PTSR

Ważne!

Szanowni Państwo,

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, która dotyka coraz większą liczbę osób w Polsce, pojawia się coraz więcej zapytań dotyczących sytuacji osób ze stwardnieniem rozsianym – czy ich choroba zwiększa ryzyko zarażenia się wirusem, czy powinny rozpoczynać lub kontynuować leczenie lekami immunomodulującymi przebieg choroby oraz immunosupresyjnymi, czy powinny zostawać w domu.

Celem dostarczenia Państwu rzetelnych informacji dotyczących wyżej wymienionych kwestii, które mogą przekazywać Państwo osobom z SM, przesyłamy (w załączniku) dwa bardzo ważne dokumenty: stanowisko Doradczej Komisji Medycznej działającej przy Polskim Towarzystwie Stwardnienia Rozsianego oraz Sekcji SM działającej przy Polskim Towarzystwie Neurologicznym. Oba stanowiska są zbieżne. Dodatkowo, w folderach znajdą Państwo infografiki (w formatach .png), podsumowujące w formie wizualnej postanowienia wyżej wymienionych organów, które umieścić mogą Państwo na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych.

Jednocześnie przypominamy o zachowywaniu zalecanych zasad ostrożności: częstego i odpowiedniego mycia rąk i ich dezynfekcji, utrzymywanie minimum 2 metrowego odstępu pomiędzy osobami, jeśli jest taka możliwość – praca zdalna.

Poniżej linki do stron rządowych z informacją o:

Przypominamy też numer całodobowej infolinii NFZ: 800 190 590.

Prosimy również o zgłaszane Państwu informacje o ewentualnych trudnościach w dostępie do leczenia.

Spotkania PTSR odwołane

Najserdeczniej dziękujemy Panu Tobiaszowi KRAKOWIECKIEMU za naszą nową stronę www. 🙂

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, mając na uwadze  zdrowie członków stowarzyszenia i ogólne dobro społeczne zawieszamy do odwołania spotkania PTSR oddziału olsztyńskiego. Niezależnie od tego nikt nie zostanie pozbawiony rozmowy; kontaktu telefonicznego i spotkań w mediach społecznościowych ale i na naszej nowej stronie www.

Jednocześnie mamy nadzieję, że kiedy sytuacja wróci do normy, na nowo spotkamy się w realu. O spotkaniu w siedzibie OCOP-u (ul. Tarasa Szewczenki 1) przypomnimy wiadomością SMS w stosownym czasie.

W tym wyjątkowym okresie życzę nam spokoju. Hasło – ZOSTAŃ W DOMU ma dla nas szczególne znaczenie z powodu braku odporności. Życzę nam wszystkim wytrwałości i zdrowia.

Urszula Dudko

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie

Olsztyński Oddział PTSR gorąco zaprasza chorych, ich rodziny i przyjaciół chcących spotykać się i działać w naszym Oddziale.
Comiesięczne spotkania odbywają się w drugą sobotę każdego miesiąca (oprócz lipca i sierpnia) o godzinie 9.00. do 12.00 w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie.
To już 33 rok działalności Koła Chorych na SM


KALENDARIUM

 • 14 marca 2020 – spotkanie członków i przyjaciół
 • Najbliższe spotkanie odbędzie się w sobotę 14 marca 2020 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Olsztyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Tarasa Szewczenki 1 w Olsztynie.
  Serdecznie zapraszamy stałych, nowych i …ciekawych nas.

Nowa strona PTSR Olsztyn

Witamy na nowej stronie PTSR w Olsztynie.
Mamy nadzieję, że znajdą tu państwo wszystkie niezbędne informacje.
Będą się tutaj pojawiały najnowsze wpisy i aktualności. Zapraszamy do częstego odwiedzania.