Metody leczenia

Leczenie – metody w trakcie badań

W jaki sposób komórki macierzyste pomagają leczyć stwardnienie rozsiane (SM)

Efekty badań przeprowadzonych przez wiele organizacji w ciągu ostatnich 10 lat, prowadzą do wniosku, że przeszczep komórek macierzystych jest najbardziej obiecującą metodą leczenia, która nie tylko poprawia stan pacjenta i zapobiega powikłaniom wtórnym, ale również odwraca zmiany neurologiczne.

Ponadto komórki macierzyste regulują reakcje układu odpornościowego przeciwko komórkom nerwowym i uwalniają czynniki wzrostu, które wspomagają wzrost i różnicowanie komórek oraz stymulują własne komórki macierzyste mózgu, aby przyspieszyć proces regeneracji.

artykuł w Gazecie Wyborczej z 28 października 2014

Lek na stwardnienie zanikowe boczne?   Polscy naukowcy są o krok

(Jesteśmy tak blisko znalezienia leku, że nie mamy co czekać i robić badań na zwierzętach

Terapia, którą prof. Maksymowicz (z UWM w Olsztynie – przyp. UD) postanowił rozwinąć w swoim laboratorium, polega na przeszczepie komórek mezenchymalnych chorego. Pod tą nazwą kryje się grupa komórek macierzystych ze szpiku kostnego.)

Chorzy na nieuleczalną, śmiertelną chorobę – stwardnienie zanikowe boczne – wreszcie zyskali nadzieję na terapię. I to dzięki polskim naukowcom. Tę samą metodę planują wykorzystać także w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Na razie nie ma jednak wystarczających środków, by badania rozszerzyć na setki osób
Właściwie i prof. Czapliński, i prof. Maksymowicz zgadzają się z tą opinią. Na razie nie mają jednak wystarczających środków, by swoje badania rozszerzyć na setki osób – i to najlepiej z zastosowaniem tzw. grupy placebo, czyli pacjentów przyjmujących substancję nieleczniczą. Dopiero tak duża próba przyniosłaby definitywną odpowiedź, którym chorym na SLA – i do jakiego stopnia – pomaga terapia komórkami mezenchymalnymi.

  • Uważam, że te badania są naprawdę ważne – komentował dla „Wyborczej” prof. Alexander Storch, neurolog i badacz komórek macierzystych z Politechniki Drezdeńskiej w Niemczech, który przysłuchiwał się wykładowi prof. Czaplińskiego. – Dane są wysokiej jakości. Ale na obecnym etapie nie sądzę, by można to uznać za ostateczne rozwiązanie terapii stwardnienia zanikowego bocznego. Potrzebujemy klinicznej kontynuacji tych badań.

Ważne jest też odkrycie, czym różnią się chorzy, którym terapia komórkami mezenchymalnymi pomogła, od tych niereagujących na leczenie. Wiadomo, że grupy są podobne pod względem wieku, płci i zaawansowania choroby. – Musimy sprawdzić jeszcze, co działo się w krwi chorych, w ich układzie odpornościowym. Chcielibyśmy, oczywiście, jeszcze przed podaniem komórek być w stanie zidentyfikować tych pacjentów, którzy zareagują pozytywnie na terapię – mówi prof. Czapliński.

  • Może to oznaczać, że te komórki po podaniu wywierają wpływ na układ odpornościowy – mówi prof. Czapliński. – Obumierające neurony u chorych znajdują się w toksycznym środowisku. Tych obumierających neuronów odtworzyć się raczej nie uda, ale przeszczepione komórki być może to szkodliwe dla neuronów otoczenie oczyszczają, detoksyfikują. Komórki macierzyste przeżywają zapewne tylko trzy czy cztery tygodnie, ale wydzielają czynniki powodujące, że efekt kliniczny jest znacznie dłuższy i trwa np. przez pół roku. Jeśli to prawda, to tym pacjentom, którzy zareagowali na terapię, warto byłoby podać komórki raz jeszcze, np. po upływie sześciu miesięcy od pierwszej transplantacji.

Szczegółowa analiza danych pokazała, że pacjenci dzielili się na dwie grupy, wyraźnie różniące się reakcją na terapię. Na czterech spośród 11 pacjentów podanie komórek mezenchymalnych w ogóle nie podziałało. Przed terapią choroba postępowała u nich w tempie 2,63 pkt na pół roku, a w trakcie terapii – 2,13 pkt. Pozostałych siedmiu pacjentów zareagowało pozytywnie. Przed podaniem komórek macierzystych SLA pogarszało się u nich w tempie 2,5 pkt na pół roku, po podaniu – w tempie 1,36 pkt. U jednego z pacjentów postęp choroby spadł nawet z 3 pkt na sześć miesięcy do 0,5 pkt. Co najważniejsze, w grupie reagującej na terapię stan chorych przez co najmniej pierwsze cztery miesiące po zaaplikowaniu komórek mezenchymalnych całkowicie się stabilizował!
Po zakwalifikowaniu chorych do testów przez pół roku obserwowano postępy w ich chorobie. Stosowano 48-punktową międzynarodową skalę. Przez sześć miesięcy przed podaniem komórek macierzystych stan pacjentów pogorszył się średnio o 2,55 pkt. Następnie pobrano ich komórki mezenchymalne ze szpiku kostnego i podano je do kanału kręgowego. Chorych obserwowano przez kolejne pół roku, nadal notując punktowy postęp choroby.

Stan chorych na SLA się stabilizuje

– Komórki mezenchymalne przeszczepiliśmy ponad 30 chorym – mówi prof. Maksymowicz. U ponad połowy pacjentów nie zakończył się jeszcze półroczny okres badań. Dlatego prof. Czapliński przedstawił wyniki badań pierwszych 11 pacjentów z SLA.
Terapia, którą prof. Maksymowicz postanowił rozwinąć w swoim laboratorium, polega na przeszczepie komórek mezenchymalnych. Pod tą nazwą kryje się grupa komórek macierzystych ze szpiku kostnego. – To są własne komórki pacjenta, które pobieramy od niego i namnażamy potem w laboratorium – wyjaśnia prof. Czapliński. – To rozwiązuje jednocześnie dwa problemy. Pierwszy – etyczny, gdyż nie są to komórki embrionalne czy płodowe. A drugi to problem przyjęcia przeszczepu, ponieważ jako komórki własne nie są odrzucane przez organizm pacjenta.

Jesteśmy tak blisko znalezienia leku, że nie mamy co czekać i robić badań na zwierzętach
– To prof. Religa, w czasach, kiedy był ministrem zdrowia, sfinansował mi wyjazd do USA, gdzie zapoznałem się z nowoczesnymi badaniami. Postanowiłem w Olsztynie zorganizować laboratorium na wzór amerykańskiego – opowiadał w przerwie obrad prof. Maksymowicz. – A jako neurochirurg powiedziałem: jesteśmy tak blisko znalezienia leku, że nie mamy co czekać i robić badań na zwierzętach. Chorzy czekają na coś konkretnego. Dlatego też na początku sympozjum pokazałem prof. Religę. On swego czasu miał odwagę, by przeprowadzić pierwszą transplantację serca w Polsce. Tak samo my teraz nie możemy nie reagować.

Atmosferę sympozjum podgrzał jeszcze prof. Wojciech Maksymowicz, neurochirurg, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. To on był inicjatorem i kierownikiem badań nad nową terapią SLA. Do współpracy zaprosił prof. Adama Czaplińskiego z Neurozentrum Bellevue w Zurychu w Szwajcarii. Olsztyńską konferencję rozpoczął od prezentacji zwiastuna filmu „Bogowie” o prof. Zbigniewie Relidze.

Czas odwagi

Jej wstępne wyniki zostały zaprezentowane w ostatni piątek na międzynarodowej konferencji w Olsztynie.
Do tej pory na świecie przetestowano blisko 150 substancji potencjalnie leczniczych w przypadku SLA. Spośród nich badania kliniczne pozytywnie przeszła zaledwie jedna: Rilutek (riluzol). Przedłuża on życie chorym na SLA średnio o zaledwie trzy miesiące. Nic innego lekarze nie mogą pacjentom zaoferować. Nie ma co się więc dziwić, że informacja o nowej – i to opracowanej w Polsce – terapii na stwardnienie zanikowe boczne wzbudziła spore zainteresowanie.
Ta choroba – zwana w skrócie SLA (od łacińskich słów sclerosis lateralis amyotrophica) – polega na porażeniu neuronów ruchowych. Prowadzi do stopniowego upośledzania kolejnych mięśni ciała. Od postawienia diagnozy do momentu, gdy paraliż obejmie mięśnie oddechowe i doprowadzi do śmierci chorego, mija średnio od trzech do pięciu lat (fizyk Stephen Hawking żyje z tą diagnozą znacznie dłużej, ale lekarze nie bardzo rozumieją, dlaczego).

Nadzieja dla chorych na SM

Podczas sympozjum w Olsztynie wyszło na jaw, że te komórki mają też potencjał w leczeniu innych chorób. Opowiadała o tym dr Mariola Matysiak z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wraz z prof. Krzysztofem Selmajem od dłuższego czasu bada ona wpływ komórek mezenchymalnych na myszy chore na odpowiednik stwardnienia rozsianego (SM). – Myszy zdecydowanie zdrowiały. Sparaliżowane gryzonie zaczynały chodzić i dalej już nie chorowały – opowiadała „Wyborczej” dr Matysiak. – Tam jednocześnie miało miejsce kilka procesów. Komórki mezenchymalne działały immunosupresyjnie, czyli podobnie do leków już stosowanych w stwardnieniu rozsianym. Ale poza tym mają też potencjał naprawczy. Wydzielają z siebie substancje, które mogą stymulować własne komórki nerwowe do regeneracji.

Kilka miesięcy temu prof. Selmaj i dr Matysiak rozpoczęli badania na ludziach. Zwrócili się o wsparcie do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W Łodzi przeprowadza się kwalifikację chorych i obserwację po zastosowaniu terapii. Zespół prof. Maksymowicza i prof. Czaplińskiego zajął się pobieraniem, selekcją i podawaniem mezenchymalnych komórek macierzystych. Sama ich hodowla odbywa się, podobnie jak w przypadku chorych na SLA, w laboratorium prowadzonym przez prof. Joannę Wojtkiewicz.

Dotychczas komórki mezenchymalne podano czterem chorym na stwardnienie rozsiane. – Nie obserwujemy żadnych skutków ubocznych procedury – relacjonuje dr Matysiak. – Natomiast liczba chorych jest zbyt mała, a okres obserwacji zbyt krótki, by w tym momencie mówić o rokowaniu w chorobie. Na ten temat będę mogła się wypowiedzieć dopiero w przyszłym roku, gdy będziemy mieli co najmniej dziesięciu pacjentów obserwowanych chociaż przez pół roku. Biorąc pod uwagę potencjał mezenchymalnych komórek macierzystych, myślę, że dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym wyniki mogą być obiecujące. 

Przyczyna stwardnienia rozsianego – odkrycie coraz bliżej?

Stwardnienie rozsiane jest najczęstszą chorobą ośrodkowego układu nerwowego o podłożu zapalno–demielinizacyjnym. Od lat trwają poszukiwania przyczyn tego schorzenia, gdyż ich określenie pozwoliłoby na opracowanie specyficznego leku. Wśród podejrzewanych czynników etiologicznych wymienia się obciążenia genetyczne, reakcje autoimmunologiczne i czynniki środowiskowe. 

To na tych ostatnich skupili się naukowcy z Weill Cornell Medical College. Ich badania wykazały, że sprawcą choroby może być Clostridium perfringens. Ta bytująca w glebie bakteria, jedna z najbardziej powszechnych na ziemi, stanowi gatunek, wśród którego wyróżnić można pięć typów…

(czytaj dalej)

Wobec doniesień medialnych nt. aplikacji plastrów antygenowych przesyłam, za RG PTSR fragment otrzymanej w tej sprawie korespondencji od pana K. Selmaja kierującego badaniami.

„Metoda leczenia SM poprzez aplikacje antygenów na skórę polega na powtarzanym nakładaniu peptydów pochodzących z białek mielinowych na skórę w celu wywołania stanu immunologicznej tolerancji w stosunku do białek mielinowych.  W SM obserwuje się reakcję autoagresywną  w stosunku do mieliny (składnika tkanki mózgowej).  Reakcja ta jest realizowana za pośrednictwem autoreaktywnych limfocytów które atakują i niszczą własną mielinę. Poprzez powtarzaną ekspozycję antygenów mielinowych na skórze dochodzi do >odczuleniauczą się< na nowo rozpoznawania własnych tkanek.  Dotychczasowe wyniki obejmują roczną obserwację 30 osobowej grupy pacjentów (20 aktywnie leczonych i 10 placebo).  U pacjentów aktywnie leczonych stwierdziliśmy powstanie stanu tolerancji immunologicznej w stosunku do białek mielinowych, istotne zmniejszenie ilości zaostrzeń (rzutów) choroby oraz zmniejszenie aktywności obrazy MRI mózgu.  Do pełnej oceny wyników tego leczenia potrzebna jest dalsza obserwacja, co najmniej jeden rok.  Wynika to z faktu, iż SM jest choroba bardzo zmienną i ostateczne wnioskowanie wymaga starannej, rzetelnej i dostatecznie długiej obserwacji.  Metoda ta ma tę wielka zaletę, że wpływa tylko na limfocyty atakujące mielinę i nie zmniejsza aktywności wszystkich innych limfocytów, które są nam potrzebne do zwalczania infekcji.  Dotychczasowe leki stosowane w terapii SM , w tym najnowsze takie jak natalizumab, alemtuzumab i  fingolimod, hamują nieselektywnie funkcję wszystkich limfocytów i stąd też nie są wole od poważnych objawów ubocznych.  
Pozdrawiam serdecznie
Krzysztof Selmaj