Szpitale

SZPITALE W OLSZTYNIE

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10- 561 Olsztyn
www.wss.olsztyn.pl

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym

Zakres hospitalizacji: obejmuje wszystkie choroby neurologiczne, w tym także stwardnienie rozsiane. 
Programy medyczne: m. in. leczenie stwardnienia rozsianego (interferonem i innymi nowymi lekami).

Ordynator:  dr n. med. Andrzej Tutaj 
tel. 895386213
Lekarze:  
lek. med. Anna Markiewicz
                  lek. med. Anna Barczewska
                  lek. med. Jacek Zwiernik
                  lek. med. Beata Nowak
                  lek. med. Grzegorz Dałek
                  lek. med. Dorota Orlińska
                  lek. med. Urszula Ciborowska
                  lek. med. Ewa Kędzierska
                  tel. 895386273, 895386340

Pielęgniarka oddziałowa: 
mgr Marta Rusin
                 
  tel. 895386412
Pielęgniarki: tel. 895386321, tel. 895386414

 Poradnia Neurologiczna

Telefon do rejestracji dla poradni w budynku przy ul. Żołnierskiej 18
tel. 895386233, 895386234
wtorek godz. 11.00-13.00 dla chorych na stwardnienie rozsiane

Uniwersytecki z Przychodnią Samodzielny PublicznyZakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
ul. Warszawska 30, 10-082 Olsztyn

Oddział neurologiczny z pracownią EEG

Ordynator: Zbigniew Cebulski 
tel. 728323315
Pielęgniarka oddziałowa:
tel. 728323391

 Przychodnia specjalistyczna 
Rejestracja: 728 32 33 04

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA 
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228  Olsztyn
www.poliklinika.olsztyn.pl

Oddział neurologii z pododdziałem udarowym

Profil świadczeń opiera się na: 
– diagnostyce i leczeniu pacjentów z ostrymi zespołami bólowymi, ostrymi procesami zapalnymi CUN, padaczki, SM, choroby zwyrodnieniowe CUN oraz diagnostyka choroby nowotworowej układu nerwowego, 
– pełnej diagnostyki neurologicznej (TK, MRI, Doppler domózgowy, pełna diagnostyka laboratoryjna), 
– wstępnej rehabilitacji neurologicznej w ramach Oddziału w oparciu o działania logopedy, psychologa, fizjoterapeuty – kontynuowanej również ambulatoryjnie, 
  – działalności przyszpitalnej Poradni Neurologicznej prowadzonej przez asystentów  Oddziału Neurologii.

Ordynator:  lek. med. Aniela Minicz Płatek 
                      895398750
Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Wiesława Barbara Janczys 
                      895398755
Punkt pielęgniarski: Neurologia I: 895398753
                                       Neurologia II: 895398713
Gabinet lekarski: 895398208
Sekretariat medyczny: 895398008

Poradnia Neurologiczna

Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście na parterze budynku B w godz. 7:15 – 17:45 lub telefonicznie w godz. 8:00 – 17:00, tel. 895398245

SZPITALE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza 
ul. Armii Krajowej 8, 11-300 Biskupiec
www.szpital-biskupiec.pl

Oddział Neurologii

Lekarze: Anna Giżewska – koordynator oddziału
                 Piotr Misiowiec 
                 Anna Stankiewicz 
                 Marina Baszkiewicz 
                 897156227
Pielęgniarki:   Krystyna Lutrzykowska –  pielęgniarka koordynująca
                 897156274

Poradnia

Rejestracja osobista lub telefoniczna – ze skierowaniem od lekarza
poniedziałek 13.30-15.30, środa 12.00-14.00, czwartek 10..-12.00
tel.  (89) 7156302

LEKARZE

Jacek Zwiernik
tel. 895242130 (15-20), kom. 601894587
ul. Kołłątaja 5 gab.243, Olsztyn
wtorek 17:00-18:00
rejestracja telefoniczna codziennie

Daniela Orlińska
tel. 895335915, kom. 609525480, 695226047
ul. Kościuszki 21, Olsztyn
wtorek, czwartek 13:30-14:30
rejestracja telefoniczna codziennie

Zbigniew Cebulski. Indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska 
kom. 601930044 
Plac Kazimierza Pułaskiego 7, Olsztyn

Beata Zwiernik
tel. 895423266 (8-14), 895242130 (15-20), kom. 601894587
ul. Kołłątaja 5 gab.243, Olsztyn
czwartek 15:00-16:00, piątek 13:00-14:30
rejestracja telefoniczna codziennie

Aniela Minicz-Płatek
tel. 895332459 (dom), 895398750 (praca), kom. 600383181
ul. Pana Tadeusza 6 p.16, Olsztyn
poniedziałek, środa 15:00-17:00

Anna Giżewska 
tel. 897152786 
Parkowa 10, Biskupiec