PLRiW (Program leczenia, rehabilitacji i wparcia „Mam Szansę”)

TELEFONY

Infolinia SM +48 22 127 48 50

Subkonta (PLRiW) +48 22 119 36 88

Warszawa Rada Główna PTSR Administracja (sekretariat) +48 22 241 39 86

Fundacja PTSR +48 22 241 39 86

MAILE

Biuro:biuro@ptsr.org.pl
Program PLRiW:mam.szanse@ptsr.org.pl
Centrum informacyjne:cism@ptsr.org.pl