Rehabilitacja w DZIENNYM DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Dom jest placówką półstacjonarną, zapewniającą rehabilitację, w skład której wchodzą:

 • ćwiczenia indywidualne m.in. w sali do kinezyterapii,
 • fizykoterapia: pole magnetyczne, laser, krioterapia, lampa Bioptron, prądy interferencyjne, jonoforeza, elektrostymulacja, TENS,masaż leczniczy, hydromasaż

Decyzję o skierowaniu do DDPS wydaje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.

DOM DZIENNEGO POBYTU

ul. Orłowicza 27
tel. 544-11-30

Dom jest ośrodkiem wsparcia działającym w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Istnieje od 1999 roku i mieści się na osiedlu Nagórki.
Pensjonariuszami Domu są zwłaszcza:

 • osoby chore na stwardnienie rozsiane,
 • osoby chore reumatycznie,
 • osoby przewlekle chore,
 • niepełnosprawni wymagający rehabilitacji.
 

Dom jest placówką półstacjonarną, zapewniającą dzienny pobyt.Głównym zadaniem Domu jest rehabilitacja lecznicza, terapia zajęciowa zmierzająca do zwiększenia możliwości ruchowych pensjonariuszy i ich motywacji do działania.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej proponuje:

 • jeden posiłek dwudaniowy;
 • opiekę pielęgniarską
 • rehabilitację:
  • gimnastykę grupową,
  • ćwiczenia indywidualne m.in. w sali do kinezyterapii,
  • fizykoterapię: pole magnetyczne, laser, krioterapia, lampa Bioptron, prądy interferencyjne, jonoforeza, elektrostymulacja, TENS
  • masaż leczniczy;
 • terapię zajęciową:
  • zajęcia plastyczne,
  • muzykoterapię,