PTSR

O PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) – to jedyna ogólnopolska organizacja zrzeszająca osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo powstało w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Towarzystwo działa w oparciu o struktury lokalne i ma oddziały niemal we wszystkich większych miastach w Polsce (łącznie 23 oddziały oraz kilkanaście kół).

Misją PTSR jest poprawa jakości życia osób ze stwardnieniem rozsianym, zapewnienie im zgodnego ze standardami medycznymi dostępu do leczenia i rehabilitacji, tak aby mogli stać się pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i prowadzić godne życie.
Organizacja współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom niepełnosprawnym, reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym. PTSR jest członkiem Europejskiej Platformy SM i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego.

Poprzez lokalne oddziały PTSR udziela bezpośredniej pomocy ponad 6 tysiącom chorych. Oddziały organizują lokalnie rehabilitację fizyczną, pomoc psychologiczną, pomoc prawną, wydają czasopisma. Prowadzi szeroką politykę informacyjną. W ramach Towarzystwa działa infolinia o SM oraz Centrum Informacyjne SM, gdzie można uzyskać informacje o chorobie i leczeniu oraz dostać jedną z wielu publikacji książkowych o SM.

Poprzez swoje działania PTSR stara się także podnieść świadomość społeczną nt. SM oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji.

Forma wsparcia jakiej PTSR udziela chorym na SM w dużej mierze zależy od aktywności samych chorych i ich rodzin. Osoby prowadzące poszczególne oddziały czy koła to także chorzy na stwardnienie rozsiane, często również potrzebujący pomocy innych. Dlatego wszyscy musimy włączać w się w działania PTSR, gdyż za ich zakres i skuteczność są odpowiedzialni sami chorzy.

Zobacz → Statut PTSR

Więcej o historii, dokonaniach, czy aktualnych działaniach PTSR znajdziesz na stronie: www.ptsr.org.pl


Kontakt

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Ul. Nowolipki 2a
00-160 Warszawa

Biuro czynne:
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00

KRS: 0000083356
REGON: 006237795
NIP: 526-16-73-344
Konto: 37 1440 1390 0000 0000 1568 3902

telefony:
Sekretariat 22 241 39 86
PLiR (Subkonta) 22 119 36 88
Infolinia (CISM) 22 127 48 50
SyMfonia Serc 22 258 71 75
Faks 22 354 60 26
e-mail biuro@ptsr.org.pl