Skład zarządu

Rada Oddziału:

  1. Urszula Dudko – przewodnicząca
  2. Bartłomiej Plewnia – wiceprzewodniczący
  3. Dorota Sikorska – sekretarz
  4. Rafał Zaprudnik – skarbnik
  5. Ewa Jabubowska – członek
  6. Danuta Rychlewicz – członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Alina Golub – przewodnicząca
  2. Jacek Farenholc – wiceprzewodniczący
  3. Alicja Marchel – członek