Skład zarządu

Rada Oddziału:

  1. Urszula Dudko – przewodnicząca
  2. Marcin Kowalewski – wiceprzewodniczący
  3. Ewa Jakubowska – sekretarz
  4. Dorota Zaprudnik – skarbnik
  5. Krzysztof Gęstwicki – członek

Komisja Rewizyjna:

  1. Sylwia Nowicka – przewodnicząca
  2. Piotr Molski – wiceprzewodniczący
  3. Agnieszka Stemplińska – członek