Wiadomości z Rady Głównej PTSR

Z życia PTSR

  1. Zapraszamy Oddziały, w których nie jest świadczona taka pomoc do korzystania z usług naszych specjalistów.  Całkowicie darmowo i ogólnodostępnie, w dogodnym czasie i terminie nawet w soboty, face to face, telefonicznie lub on-line, nasi specjaliści udzielają konsultacji i porad

– psycholog, terapeuta (5-6 konsultacji)
– dietetyk (w tym opracowanie menu)
– neurolog (lekarz neurolog ze Szpitala na Szaserów)
– prawnik
– pracownik socjalny

By skorzystać z porady specjalisty, należy wypełnić stosowny formularz poniżej bądź zadzwonić pod nr 22 127 48 50.

Więcej na: https://ptsr.org.pl/specjalisci

Projekt RAZEM ŁATWIEJ – Infolinia SM i Specjalistyczna poradnia dla osób chorych na Stwardnienie rozsiane jest współfinansowany z PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Fundacja Energa. PODAJ DALEJ by mogło z naszej oferty skorzystać jak najwięcej ludzi

W razie potrzeby konsultujemy w językach ukraińskim i angielskim – możecie do nas kierować osoby, które uciekły z Ukrainy po wybuchu wojny.

  1. Program LRiW:

Aby ułatwić korzystanie z subkonta„Porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu Leczenia i Rehabilitacji (PLIR)”, zostało przekształcone w „Porozumienie w Sprawie Przystąpienia do Programu Leczenia Rehabilitacji i Wsparcia  (PLRiW)”.

Założenia Programu pozostają te same – w ramach działalności statutowej, PTSR wspiera osoby dotknięte chorobą SM lub niepełnosprawnością. W nowym Porozumieniu zmieniono m.in.:

– Obowiązek dostarczania oryginałów faktur – jeżeli faktura jest wystawiona poprzez elektroniczny system (jako e-faktura) można przesłać ją drogą mailową. Oznacza to, że już nie trzeba dosyłać dokumentów w formie papierowej pocztą tradycyjną;

– Konieczność opłacania faktur przez Stowarzyszenieodbiorca wpłat celowych, ma możliwość opłacenie faktur we własnym zakresie i wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów za towary i usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Wskazówek PLRiW;

– Wysokość opłaty administracyjnej za prowadzenie subkonta – od 1 stycznia 2023 r. opłata administracyjna będzie wynosić 7% od kwoty każdego wpływu, jednak nie więcej niż 600 zł. rocznie. [Koszty administracyjne pobierane z tytułu prowadzenia subkonta mogą ulec zmianie].

Zgodnie z uchwałą 37/PTSR/2022 RG PTSR kwestie związane z opłatą administracyjną mogą być indywidualnie zmieniane przez oddziały.

Rada Główna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego zagłosowana zza pomocą środków porozumiewania się na odległość w dniach 6-11.10.2022 za ujednoliceniem dokumentacji w oddziałach dotyczącej realizacji Programu leczenia, rehabilitacji i wsparcia.  Równocześnie pozostawiając oddziałom do wewnętrznych ustaleń kwestie wysokość opłat za prowadzenie subkont

Komplet dokumentów w wersji edytowalnej może podesłać Wam Ania Zakrzewska a.zakrzewska@ptsr.org.pl Dokumenty są też na stronie https://ptsr.org.pl/strona/66,zalozenie-subkonta-w-plriw-mam-szanse

Równocześnie informujemy, że wszystkie osoby mające subkonto przy biurze RG PTSR dostały z dniem 26.10.2022 r. informację o stanie zgromadzonych środków w tym roku z tytułu 1 %

Z życia ngo’s

  1. Wczoraj 2.11.2022 Prezydenta złożył podpis pod ustawą o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku. Organizacje pozarządowe, chcąc skorzystać z ceny maksymalnej za prąd, będą musiały składać specjalne oświadczenia do końca listopada 2022 r. więcej w załączniku.
  1. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już ogłosił konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2022 pn. „Działamy razem” – Generator będzie odpalony 15.12.2022 a czas na składanie wniosków będzie do 15.12.2022 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym

Wnioski o zlecenie realizacji zadań mogą być składane od dnia 15 listopada 2022 roku, od godziny 1200, do dnia 15 grudnia 2022 roku, do godziny 1200 Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym  
 

Z poważaniem,
Anna Gryżewska
Dyrektor biura Rady Głównej PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego
ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa
tel. 22 241 39 86
kom. 530 339 093

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *