Z życia ngo’s

art. 27 ustęp 2 ustawy o pożytku

Otrzymane przez organizację pożytku publicznego środki finansowe pochodzące z 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą być wykorzystane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Co oznacza zacytowany fragment ustawy o działalności pożytku publicznego? Wskazuje on tak naprawdę, że to sama OPP w największej mierze decyduje, na co wydaje środki. Musi jednak robić to w pewnych granicach. Są one zakreślone w ustawie dość szeroko. Katalog znajduje się w artykule 4 ustawy – to dobrze znana sfera pożytku. Wydatki muszą więc mieścić się w katalogu z art. 4, ale muszą też – o czym czasami zapominamy –  być spójne z tym, co organizacja pożytku publicznego ma zapisane w swoim statucie.

Drodzy: warto poczytać sobie na ten temat: Na co organizacja pożytku publicznego może wydać pieniądze z 1,5% – Artykuł – ngo.pl

Z życia PTSR

  1. Nadal zachęcamy do kontaktu z pielęgniarką SM-ową.

Prosimy byście przesłali tą informację o swoich członków.

Jak może mnie wspierać pielęgniarka SM – owa? W jakich kwestiach mogę skorzystać z konsultacji takiego specjalisty?

Odpowiadamy: skontaktuj się z pielęgniarką, jeżeli potrzebujesz informacji/ wskazówek odnośnie:

– przygotowywania do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności, związanej ze stwardnieniem rozsianym;

–  masz pytania odnośnie procesu terapii stosowanej w stwardnieniu rozsianym podczas hospitalizacji i po jej zakończeniu;

– potrzebujesz informacji edukacyjnych odnośnie pielęgnacji, bo masz chorego w rodzinie ( zalecenia dotyczące postępowania w czasie farmakoterapii modyfikującej przebieg choroby, stosowanej podczas rzutu choroby oraz eliminującej objawy choroby );

– chcesz dowiedzieć się więcej o podawaniu i przechowywaniu leków;

– masz wątpliwości odnośnie sposobu podania/przyjmowania leków i suplementów

– potrzebujesz informacji o tym, jak pomagać bliskiej osobie w higienie i dbaniu o odleżyny;

– chcesz dowiedzieć się więcej o rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i długotrwałego unieruchomienia;

– nie wiesz, jak prawidłowo układać i przemieszczać osobę leżącą

– jak cewnikować?

Może masz pytania, które nie zostały tu ujęte, a masz wrażenie, że osoba pielęgniarska może Ci udzielić na nie odpowiedzi, zgłoś się!

Zapisy na konsultacje on-line do pielęgniarki odbywają się poprzez formularz na stronie ptsr.org.pl lub pod nr tel. Ogólnopolskiej Infolinii SM 22 127 48 50 w godzinach 09-16.

Specjalistyczna poradnia współfinansowana jest przez PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

  1. Drodzy najnowszy (114) przygotowywany obecnie numer SM Expressu planujemy z końcem sierpnia/początkiem września.

Tematem przewodnim będzie głównie funkcjonowanie poznawcze.

Możecie pisać o tym co się u Was dzieje! Czas nadsyłania do 23.08.2023r.

  1. Zachęcamy także do kontaktu z naszym prawnikiem prawnik@ptsr.org.pl

W kwestiach osób indywidualnych z Waszych Oddziałów lub w kwestiach problematycznych oddziału

Z poważaniem,

Anna Gryżewska

Dyrektor biura Rady Głównej PTSR

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

ul. Nowolipki 2a, 00-160 Warszawa

tel. 22 241 39 86
kom. 530 339 093

11 thoughts on “”

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *